为了同学们的健康着想,原定于11.03.2020及12.03.2020下午进行的色队练习展延到23.03.2020及24.03.2020早上进行。
谢谢。
Demi kesihatan para pelajar, latihan sukan yang dijadualkan pada 11.03.2020 dan 12.03.2020 petang ditunda ke 23.03.2020 dan 24.03.2020 pagi.
Sekian. Terima kasih.