附上2020年度学校事假、节日假期及重要活动日期,方便大家作出安排。
谢谢。
Dilampirkan bersama Cuti Peristiwa, Cuti Raya dan aktiviti penting sekolah tahun 2020 untuk memudahkan waris membuat persediaan awal.
Terima kasih.